Idrefjällens snöskoterklubb är livaktigare än någonsin. Mycket beroende på det stora skötselområde med 40 mil leder som skall skötas i ur och skur eller snö. Vintern 21/22 körde vi hela 2024 mil . Detta hade vi inte klarat av utan frivillig hjälp från våra medlemmar.
Som du förstår går det åt mycket folk till våra aktiviteter så du är mer än välkommen att ansluta – sänd oss ett mail på info@idrefjallensssk.se eller ring någon av oss i styrelsen.
I vår maskinpark ingår idag en bandvagn och 10 snöskotrar fyrtakt, 10 Snow movers, 3 rullar och ett antal flaksladdar
Vill du bli medlem hos oss går du in på den här länken: