Som det låter av namnet finns klubben i Idre i Norra Dalarna mitt i hjärtat av ett härligt skotereldorado. Klubben bildades 1975 och består idag av ca 500 medlemmar. Klubbens arbete går främst ut på att ordna trevliga familjeträffar, skoterrallys och framförallt att vårda, preparera, röja och se till att våra ca 45 mil leder Är i bra skick. Vårt område besöks Årligen av 1000-tals skoterbesökare som får tillgång till bra leder som många går i vår fina fjällvärld.

Vi är också medlemmar i Snöskoter Område Norra Dalarna – SOND – som förvaltar ca 160 mil leder i Norra Dalarna – Södra Sveriges största ledområde

Vi utbildar också ett stort antal ungdomar och äldre för att få behörighet att köra skoter – vilka datum kurserna genomförs presenteras på vår hemsida under förarbevis!