FÖRARBEVIS GENOM OSS

Varje år utbildar vi ca 70 elever i förarbevis. Teoridelen genomförs på hemmaplan i din dator via Teams och den praktiska delen görs i Idre under januari månad. Är du intresserad skickar du ett mail till info@idrefjallensssk.se 
:
Nya kurser ligger ute nu på vår Facebooksida!

Förarbevis för snöskoter | Facebook

REGLER FÖR ATT KÖRA SNÖSKOTER

Den 1 oktober 2009 infördes ett separat förarbevis för snöskoter som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon.

Du får också köra snöskoter om du har:
• Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.
• Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000.

(Från och med 1 oktober 2009 ger sådant körkort eller traktorkort, till skillnad mot tidigare, också fortsatt rätt att köra snöskoter även om körkortet eller traktorkortet varit återkallat.) 

Förarbevis för terrängskoter utfärdades mellan 1 januari 2000 och 1 oktober 2009. Bevisen blev ursprungligen ogiltiga 1 januari 2013, men efter ett regeringsbeslut förlängdes giltighetstiden till 1 november 2013.

Om du inte bytt ut ditt förarbevis, enligt ovan angivna tidsperiod, måste du genomgå utbildning och göra ett prov för att få köra igen.

Speciella regler gäller vid sk skotersaffari. Läs mer om skotersaffari nedan
För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:
• Fyllt 16 år
• Gått en utbildning (minst 10h) hos en behörig utbildare*
• Genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare*.
(* Endast den som fått tillstånd av Transportstyrelsen får utbilda och anordna prov för  förarbevis.)

I utbildningen ska ingå både teoretiska och praktiska moment. Det är tillåtet men inte obligatoriskt att övningsköra men övningskörning får  endast ske under uppsikt av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra snöskoter ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

Om du haft ett körkort, körkortstillstånd eller förarbevis, som blivit återkallat med stöd av körkortslagen*, och har en spärrtid som fortfarande löper,  får du inte avlägga kunskapsprov. Detsamma gäller för dig som har gjort dig skyldig till rattfylleri och fått ditt körkort villkorligt återkallat under en tvåårig villkorsperiod. Kunskapsprov får inte avläggas under den tid som ditt körkortsinnehav är förenat med kravet om alkolås.

*(SFS 1998:488) 5 kap 3§ p 1-4

Så fort att examinatorn eller den utbildare som du har gått din utbildning hos, rapporterat godkänt prov till Transportstyrelsen, utfärdas ditt förarbevis omgående. Detta innebär att du kan framföra din snöskoter  i väntan på att ditt förarbevis skall skickas ut, så länge du har en giltig ID-handling med dig. Observera att du måste ha skickat in din ansökan om förarbevis, samt betalat avgiften inom ett år, för att få behålla din behörighet.

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du efter 1 oktober 2009 bli meddelad en varning och få dit förarbevis återkallat. Dessa nya regler omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. Det är dock bara trafikbrott som begåtts efter 30 september 2009 som kan ligga till grund för varning eller återkallelse av förarbeviset.

Avgiften för utfärdande av ett nytt förarbevis är 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

Du som har körkort eller traktorkort utfärdat från och med 1 januari 2000 får köra snöskoter inom organiserad turistverksamhet om färden sker:
• I en grupp på högst tio personer
• Under ledning av en person som har förarbevis
• Längs en sträcka som ledaren har bestämt i förväg.
Observera att också en innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han eller hon inte fyllt 16 år.

Vad innebär begreppen snöskoter och terrängskoter?

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats och i foldern köra snöskoter